top of page

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (https://www.intobonaire.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie
Into Bonaire streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Into Bonaire niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Into Bonaire aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Into Bonaire en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail
Into Bonaire garandeert niet dat e-mails die aan Into Bonaire worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Into Bonaire te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Affiliatelinks

Into Bonaire maakt gebruik van affiliatie links. De opbrengst van deze affiliatie samenwerkingen is bestemd om de website te kunnen onderhouden en up-to-date te houden. Als bezoeker ervaart u geen gevolgen en u draagt hiervoor geen kosten. Ook zullen de getoonde prijzen hetzelfde zijn als wanneer u rechtstreeks naar de aanbieder gaat. Wanneer er op een uitgaande link wordt geklikt door de gebruiker van Into Bonaire wordt er een cookie geplaatst waardoor een derde partij registreert dat er een klein percentage van een eventuele verkoop moet worden afgedragen aan Into Bonaire.

 

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Into Bonaire heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Into Bonaire aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Into Bonaire zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Into Bonaire daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

 

Toeschrijving
Deze disclaimer is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer. 

bottom of page